آهن

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فروشگاه آهن» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

سایر نحوه های گالوانیزه عبارتند از آهن آلات :

آبکاری روی Zinc plating ( خط مش الکترو شیمیائی )

پاشش مکانیکی آهن آلات روی Sheradising ( شیوه گرمایش پودر روی در درام )

پاشش گرمائی روی Zinc spray ( خط مش پاشش گرد روی از روش گرمای سوختن )

پوشش با رنگ های بی نیاز از روی Zinc rich paint

مراحل گالوانیزاسیون به طریق غوطه وری در مذاب :

Degreasing چربی گیری

– گرمابه گرم از نتیجه ( حدود ۹۰ رتبه سانتیگراد ) و یا این که ترکیبات خرید آهن مشهد مختص چربی گیر معمولاً در او‌لین پایانه فرآیند گالوانیزه برای نظافت کردن سطح های قطعات از رنگ , روغن , گریس و هر نوع ترکیبات الی دیگر موضوع به کار گیری قرار می گیرد .

کاربرد ورق گالوانیزه در صنعت های نفت و پالایشگاه

– ترکیبات دیگری که مرحله را کثیف می نماید و در‌این تراز زدوده نمیشود را در تراز بعدی ( اسید شوئی ) می زدایند .

– همه سطح های قطعه از نگاه زدوده شده رنگ می بایست بطور ظریف در دست گرفتن شوند , بعضا خرید آهن مشهد از اشکال رنگ ها امکان دارد به راحتی زدوده نشده ولازم باشد بدین مراد مستضعف انجام عملیات مکانیکی ویژه مثل مدرک بلاست کردن باشند .

– قطعاتی که قرار است گالوانیزه شوند مستضعف می‌باشند درحین مراحل اویزان نگهداشته شوند .

Loading – jigging بارگذاری – تعلیق
بدین مراد بایستی اسبابی تدارک چشم شود که قطعات را در فرایند اماده سازی و غوطه وری بطور آویزان بتواند جابجا کند .

– این نکته رانباید از خیال و خاطر به دور کرد که هر دسته الودگی نظیر علامتها با رنگ , گریس , روغن و … پیشین از آغاز فرایند مهیا سازی از مرحله قطعات از بین برود .

– روش قرارگیری و منافذ داخلی قطعات بایستی به گونه ای باشد که محلول های شستشو و مذاب روی حاذق باشد در تمام نواحی قطعه جریان یابد .

– اجزاء بنا ها در هنگام پباده سازی بایستی به گونه ای پیش گویی گردد منطقه ائی بن بست نباشد تا هوا , محلول های شستشو ( چربی گیر , اسید و فلاکس ) و در غایت مذاب به آن دسترسی نداشته باشد .

– حتماً در صدر و حین روند پباده سازی و ایجاد کرد بنا ها با گالوانیزه کننده هماهنگی فرمایید .

- Acid pickling اسید شوئی

– قطعات در‌این سطح به خواسته برداشتن زنگ , پوسته و بقیه اکسید های فلزی در خزینه اسید کلریدریک غوطه ور می گردند

– مرحله فولاد باید بطور بدون نقص از این الودگی ها زدوده گردد تا مذاب روی کار کشته گردد با فولاد بطور بی نقص عکس العمل دهد .

– زنگ زدگی عمیق و سنگین وزن را احتمال دارد نتوانیم به راحتی با شیوه اسید شوئی برداریم , به همین جهت ممکن است حتمی باشد از دیگر شیوه های مکانیکی به خواسته پاک کردن تراز گذشته از اسید شوئی بهره برد .

– Pre - fluxing فلاکسینگ

– بعداز این‌که قطعات اسید شوئی شدند در وان اب ابشوئی شده و در نقطه پایان پروسه اماده سازی در گرمابه گرم کلرید امونیاکی روی قرار گرفته و به ان اغشته میشوند .

– محلول کلرید امونیاکی روی مرحله فولاد را برای انجام برخورد با مذاب روی اماده می‌کند .

– Hot dip galvanizing گالوانیزه گرم

– مذاب روی با تراز فولادی که در فرآیند گذشته کاملاً تمیزشده است , برخورد داده و لایه ائی از الیاژ روی – اهن را که لینک و پیوند مضاعف قادر با تراز فولاد برقرار کرده را تشکیل می‌دهد .
– پوشش گالوانیزه در ۲ الی ۳ دقیقه ابتدائی ورود به خزینه مذاب تشکیل می شود که در هرصورت به ضخامت فولاد وابسته است .
– بعداز اتمام فرآیند گالوانیزه گرم که با خروج قطعات از باطن مذاب همپا است , انها را فورا در اب و یا این که محلول دی کرومات سدیم غوطه ور می نمایند .

فروشگاه آهن

  • فروشنده میلگرد